Blog
Aditivna proizvodnja

Aditivna proizvodnja na izložbi skulptura “Shapes of Tomorrow”

Aditivna proizvodnja svoj prikaz imala je u u galeriji Zen Contemporary Art u Zagrebu na izložbi 3D skulptura “Shapes of Tomorrow”. Poznata vizualna umjetnica Božica Dea Matasić predstavila je svoja djela nastala u suradnji s tvrtkom IZIT. Ovo jedinstveno partnerstvo omogućeno je preko platforme ZiXY, koju je pokrenuo Amir Šećerkadić, osnivač IZIT-a. Cilj ove platforme je povezivanja umjetnika i tehničara putem naprednih 3D tehnologija.

Skulpture prikazane na izložbi rezultat su variranja arhetipskih kiparskih oblika kroz najnovija dostignuća u aditivnoj proizvodnji. Nastale su korištenjem 3D skenera, 3D softvera i 3D printera, zahvaljujući suradnji umjetnice sa inženjerskim timovima tvrtki IZIT i TOPOMATIKA.

Aditivna proizvodnja i 3D print u službi umjetnosti

“Izrada ovih skulptura pokazala je potencijal 3D printanja u stvaranju složenih geometrijskih oblika koji se teško mogu postići tradicionalnim metodama,” objašnjava Amir Šećerkadić. Skulpture su prošle kroz niz faza optimizacije u softveru. To je omogućilo stvaranje organskih formi koje se razlikuju u teksturi i strukturi.

Božica Dea Matasić dodaje: “Često eksperimentiram novim materijalima i tehnologijama u kreiranju svojih radova. Za složenije objekte i cikluse velikih dimenzija, 3D modeliranje koristim kao alat za vizualizacije već desetljećima.“

Prije izložbe „Shapes of Tomorrow“ umjetnica je tehnologiju 3D printanja primjenjivala na izradi manjih prototipova i kalupa. Tek uvođenjem inovativnog programa nTop otvorile su se mogućnosti za realiziraciju radova koji su do sada postojali samo kao ideja.

Odabrane, ručno modelirane skulpture – prototipovi prvo su 3D skenirane i zatim optimizirane specijaliziranim softverom. Naposljetku su izrađene koristeći 3D printer Stratasys Fortus 450mc, s FDM tehnologijom 3D printanja. Ova tehnologija omogućava preciznu kontrolu nad slojevima materijala, što rezultira strukturama koje podsjećaju na prirodne procese stratifikacije.

O umjetničkom dijelu cijelog procesa Dea Matasić govori: „Pojedinačne skenirane skulpture varirala sam u gradaciji od različito teksturiranih zatvorenih volumena do otvorenih mrežastih opni, sve do linearnih prostornih crteža i šupljikavih jezgri koje se dematerijaliziraju poput pjene. Kroz procese dekonstruiranja, rekonstruiranja te nove materijalizacije nastali su ovi analogno-digitalni hibridi kao rezultat dijaloga sa novim tehnologijama koje postaju nezaobilazni dio naše svakodnevice.”

Izložba “Shapes of Tomorrow” pionirski je korak u Hrvatskoj u realizaciji skulptura nastalih sinergijom umjetnosti i naprednih 3D tehnologija, te je otvorena do 19.6., uz prethodnu najavu. Posjetitelji tako imaju priliku vidjeti neke od načina na koje aditivna proizvodnja može transformirati i obogatiti umjetničku praksu. Neke od skulptura pogledajte u našoj galeriji fotografija.

Svi zainteresirani za slične suradnje mogu nam se sa svojim prijedlozima javiti na info@izit.hr.