Medicina

U području gdje inovacije spašavaju živote, aditivna tehnologija potiče znanstvenike, doktore i proizvođače medicinskih pomagala da rade brže, temeljitije ispituju nove proizvode i u konačnici omogućuju bolju zdravstvenu skrb pacijentima.

Danas je 3D printer jedan od važnijih alata u medicini jer se zbog mnogostranosti može koristi u svim područjima medicine od istraživanja do samih operacija i proizvodnje gotovih proteza. 3D printanje u medicini koristi se za:

  • Istraživanje novih medicinskih uređaja
  • Predklinička ispitivanja
  • Proizvodnja medicinske opreme
  • Izrada modela za demonstracije
  • Realni modeli za obuku i uvježbavanje kompliciranih zahvata
  • Personalizirana zdravstvena zaštita
  • Ortopedija i protetika