// Stratasys tehnologije 3D printanja

3D printanje

3D printanje ili aditivna tehnologija proizvodnje je način za izradu predmeta izravno iz digitalne datoteke.

 Tradicionalna proizvodnja se oslanja na tehnologije koje izrađuju predmete izravno iz većih blokova, slojeva materijala ili skupih kalupa. 

Za razliku od toga, 3D printanje je proces gradnje predmeta sloj po sloj.

Primjena 3D printanja

3D printanje obuhvaća razne metode i tehnologije kao što su ekstrudiranje plastike, ubrizgavanje polimera, lasersko sinteriranje. Neke tehnologije služe za posebne namjene kao što su dizajn nakit ili modeliranje zubala. Većina tehnologija se koriste u industriji za izradu modela, funkcionalnih prototipova, proizvodnju alata i gotovih funkcionalnih dijelova.

Kod primjene u proizvodnji, 3D printeri pružaju veliki kapacitet ispisa, vrhunsku preciznost i dimenzionalnu postojanost materijala. Za vizualne aplikacija kao što su dizajn proizvoda, umjetnost i specijalni efekti, pogodni su 3D printeri koji imaju mogućnost printanja više boja i materijala istovremeno za zapanjujuće realan ispis modela.

Pristupačni desktop sustavi donose 3D model izravno na vaše radno mjesto te su pogodni za osobnu primjenu ili u malim timovima.

Dizajneri, inženjeri, umjetnici i znanstvenici svakodnevno koriste 3D printere te pritom šire granice onoga što se može učiniti. Bilo da se koristi za osobnu primjenu ili proizvodnju, 3D printeri štede vrijeme i novac te ubrzavaju razvoj inovacija u gotovo svakoj industriji.

FDM tehnologija 3D ispisa

Osnivač Stratasys-a Scott Crump patentirao je FDM tehnologiju prije više od 20 godina, a Stratasys je od tada nastavio voditi revoluciju 3D printanja. FDM gradi konceptualne modele, funkcionalne prototipove i dijelove za krajnju uporabu od različitih tipova termoplastike, od standardne do plastike visokih performansi. 

To je jedina profesionalna tehnologija 3D printanja koja koristi termoplastike industrijskih kvaliteta, a dijelovi su stabilni u mehaničkim, termičkim i kemijskim svojstvima.

Princip izrade modela FDM tehnologijom

3D printeri koji koriste FDM tehnologiju grade modele sloj po sloj od osnove do vrha zagrijavanjem i istiskivanje termoplastičnog vlakna. 

Postupak je jednostavan:

 • Pred-produkcija: Softverska izrada pripremnih segmenata i pozicija iz 3D CAD datoteke i izračunavanje putanje istiskivanja termoplastike i eventualno potrebnog potpornog materijala.
 • Produkcija: 3D printer zagrijava termoplastiku do polutekućeg stanja i taloži je u ultra-finim slojevima duž putanje ekstrudera. Na mjestima gdje je potrebna potpora 3D printer postavlja materijal koji djeluje kao skela i lako se uklanja po završetku procesa.
 • Post-produkcija: Korisnik odvaja potporni materijal, uklanja ga mehanički ili otopinom i dio je spreman za upotrebu.
Prednosti FDM tehnologije
 • Tehnologija je čista, jednostavna za uporabu čak i u uredu.
 • Termoplastika koja se koristi je industrijske kvalitete, mehanički i ekološki stabilna.
 • Složene geometrije i šupljine koje bi inače bile problematične ne predstavljaju problem za FDM tehnologiju.

FDM Termoplastika

FDM tehnologija koristi istu isprobanu i provjerenu termoplastiku koja se nalazi i u tradicionalnim proizvodnim procesima. Za primjene koje zahtijevaju veoma male tolerancije, čvrstinu i stabilnost ili specijalna svojstva kao što su biokompatibilnost i temperaturna otpornost – i za to postoji odgovarajuća FDM termoplastika.

Pogledajte našu ponudu Stratasys FDM 3D printera.

PolyJet tehnologija 3D ispisa

PolyJet tehnologija je metoda aditivne proizvodnje koja proizvodi glatke, precizne prototipove, dijelove i alate. 

Sa rezolucijom sloja od 16 mikrona i preciznošću od 0,1 mm može proizvesti tanke zidove i složene geometrije koristeći najširi spektar materijala.

Princip izrade modela PolyJet tehnologijom

PolyJet 3D printanje je slično inkjet printeru, ali umjesto raspršivanja kapi boje na papir, PolyJet 3D printeri, na podlogu nanosi slojeve konzervirajućeg tekućeg Foto-polimera.

Postupak je jednostavan:

 • Pred-produkcija: softver iz 3D CAD datoteke priprema i automatski izračunava nanošenje foto-polimera i potpornog materijala.
 • Produkcija: 3D printer brizga i istovremeno UV-svijetlom fiksira kapljice tekućeg foto-polimera. Fini slojevi se akumuliraju na površini za izgradnju i stvaraju precizan 3D model. Na mjestima gdje udubljenja ili složeni oblici zahtijevaju podršku, 3D printer nanosi potporni material u obliku gela koji se lako uklanja.
 • Uklanjanje potpornog materijala: korisnik, rukom ili vodom, lako uklanja potporni material. Modeli i dijelovi su spremni za rad i korištenje direktno iz 3D printera bez potrebe za dodatnom obradom.
Prednosti PolyJet tehnologije

PolyJet tehnologija 3D printanja nudi mnoge prednosti za brzu izradu prototipova, alata pa čak i proizvodnih dijelova, uključujući zapanjujuće fine detalje, glatke površine, brzinu i preciznosti.

 • Kreirajte glatke, detaljne prototipove koji pružaju estetiku gotovih proizvoda.
 • Proizvedite kratkoročne proizvodne alate i pomoćna sredstva za fiksiranje.
 • Napravite složene oblike, zamršene detalje i glatke površine.
 • Uključite boje i raznolika svojstva materijala u jedan model uz najveću raznovrsnost materijala.
3D printanje u boji i različitim materijalima

Najnapredniji Stratasys sistem koristi više različitih materijala istovremeno, tako da možete ugraditi različite osobine – pa čak i boje – u svoje 3D model. Connex3 sistem spaja tri materijala da bi stvorili kompozitne materijale sa jedinstvenim odlikama.

Kombinirajte krute i materijale nalik gumi kako bi simulirali niz „Shore A“ vrijednosti; miješajte cijan, magentu i žutu da bi dobili niz nijansi; čak miješajte materijale nalik gumi s bojom kreirajući žive, fleksibilne prototipove koji izgledaju potpuno kao finalni proizvodi. Napravite ergonomske proizvodne alate i sredstva za fiksiranje koji kombiniraju čvrste materijale sa onima nalik gumi, ne klizajućim površinama i preciznim karakteristikama, kao što su navoji.

Uz stotine kombinacija digitalnih materijala i boja koje možete izabrati, PolyJet tehnologija vam daje bolju estetiku prototipa i gotovih proizvoda nego bilo koja druga 3D tehnologija printanja.

Pogledajte našu ponudu Stratasys PolyJet 3D printera.

Stereolitografija - tehnologija 3D ispisa

Stereolitografija (SLA) izvorni je postupak 3D printanja koji se i danas široko koristi zbog svoje točnosti i brzine. U industrijskoj proizvodnji SLA se najčešće koristi za izradu prototipova velikih dimenzija, testiranje oblika i funkcionalnosti te za izradu kalupa za razne tehnologije lijevanja. Osim toga može se koristiti za proizvodnju sitnih, tankostijenih dijelova sa velikom brzinom i točnosti.

Princip izrade modela tehnologijom Stereolitografije

Postupak izrade Stereolitografijom dopušta korisniku veliku količinu slobode pri odabiru gradivih parametara. Uz par probnih primjeraka možete optimizirati proizvodni proces prema Vašim potrebama.

Proces je jednostavan:

 • Pred-produkcija: Softver za pripremu 3D printanja automatski odabire set postavki koje se mogu naknadno fino podesiti. U ovom koraku se definira putanja, snaga i brzina laserske zrake.
 • Produkcija: Uređaj u ovom koraku polimerizira material laserskom zrakom, sloj po sloj. U svakom gradivom sloju laser istovremeno polimerizira model i potporne strukture. Po završetku obrade podiže gradivu platformu za lakše uklanjanje gotovog 3D printanog modela.
 • Uklanjanje potpornog materijala: Korisnik može rukom ili prikladnim alatom odstraniti potporne strukture, te rukom ili strojem zagladiti kontakte s potpornim strukturama na površini model
Prednosti Stereolitografije

SLA tehnologija aditivne proizvodnje je pouzdan, brz i precizan proces izrade modela. Zahvaljujući strojevima robusne konstrukcije, SLA tehnologija 3D printanja može izraditi modele težine i do 120 kilograma u jednom printu. Osim izravne proizvodnje, posebne smole mogu biti korištene za razne ljevačke tehnologije kao početni korak, pošto određeni materijali imaju ostatak pepela od samo 0.001%.

 • Stvarajte proizvode s finom završnom obradom ravno iz uređaja, bez potrebe za naknadnom obradom
 • Širok spektar materijala raznih proizvođača dopušta odabir prozirnih, fleksibilnih ili mehanički čvrstih materijala
 • Oslobodite se klasičnih ograničenja pri proizvodnji ljevačkih struktura sa kompleksnim geometrijama, iskoristite prednosti koje dopušta aditivna proizvodnja
 • Značajno smanjite utrošak vremena i novca za Vas I Vaše klijente kod malih i srednjih serija
3D print na industrijski način

Tvrtka Stratasys ima dugogodišnje iskustvo u industrijskoj proizvodnji i razumije probleme koje industrija predstavlja. Ova tehnologija je ispitana i testirana u mnogim proizvodnim pogonima i pokazala se nezamjenjivom u izravnoj proizvodnji ili kao pomoćni alat u mnogim situacijama.

Sa mogućnosti fine prilagodbe postavki gradnje modela možete optimizirati proizvodni proces, kao sa svim ostalim alatnim strojevima. Od odabira visine sloja, pa sve do odabira materijala, strojevi SLA tehnologije osiguravaju brzu i pouzdanu proizvodnju bez nepotrebnih troškova.

Pogledajte našu ponudu Stratasys Stereolitografija 3D printera.