Usluge povratnog inženjerstva za sve vaše potrebe, bilo da se radi o jednostavnim ili složenim oblicima

Što je povratno inženjerstvo, odnosno Reverse Engineering?

Povratno inženjerstvo je proces rekonstrukcije gotovog proizvoda u oblik iz kojeg se mogu izraditi novi dijelovi i alati.

Povratno inženjerstvo

Kako izgleda proces povratnog inženjerstva?

Proces povratnog inženjerstva se sastoji od dva osnovna koraka:

  1. digitalizacije (skeniranja ili sličnog postupka) fizičkog tijela
  2. 3D modeliranja dijela na osnovu podataka dobivenih digitalizacijom
izgled procesa povratnog inženjerstva

Kad se dobiju površine iz digitaliziranih podataka, modelom se dalje može manipulirati uz pomoć uobičajenih CAD aplikacija.

Na posljetku, modele se može proizvesti Rapid Prototypingom ili CNC strojnom obradom.

Skup točaka dobiven skeniranjem površine

Koja je prednost korištenja povratnog inženjerstva?

Povratno inženjerstvo, u sprezi s ostalim tehnikama i tehnologijama, doprinosi smanjenju troškova i skraćenju vremena potrebnom da proizvod izađe na tržište.

Dilema povratnog inženjerstva:
kako je izrađeno ili kako je zamišljeno?

Jedno od prvih pitanja vezanih uz povratno inženjerstvo je uvijek da li želimo da podaci odražavaju dio kako je izrađen tj. točno prema rezultatu skeniranja ili ih želimo rekonstruirati prema originalnoj konstrukcijskoj zamisli.

Iz ovih je razloga izuzetno važno da naručitelji usluga povratnog inženjerstva budu točno upoznati s mogućnostima kakav tip rezultata mogu dobiti a na osnovu namjene i raspoloživog budžeta za rekonstrukciju.

Neki put kupci imaju pogrešno mišljenje da 3D skeniranje znači umetanje njihovog dijela u magičnu kutiju za skeniranje, pritisak na dugme i eto: savršeni 3D parametarski model se pojavljuje na računalu, spreman za upotrebu u bilo kojoj CAD/CAM/CAE aplikaciji.

Usluga povratnog inženjerstva

To baš i nije tako. Rezultati 3D skeniranja ovise o više parametara a svakako se razlikuju od relativno jednostavnih do vrlo složenih oblika predmeta skeniranja. Trošak, vrijeme i nivo potrebne komunikacije raste zajedno sa složenosti potrebnih rezultata. U svakom je slučaju potrebno da naručitelji daju jasnu informaciju o namjeni dobivenih rezultata kako bi se mogla napraviti ispravna procjena kako izvršiti samo povratno inženjerstvo i u kojem formatu isporučiti datoteke.

Jedno od prvih pitanja vezanih uz povratno inženjerstvo je uvijek: „Da li želimo da podaci odražavaju dio kako je izrađen tj. točno prema rezultatu skeniranja ili ih želimo rekonstruirati prema originalnoj konstrukcijskoj zamisli?“ Kad se ovo pitanje jasno razumije i postavi na pravu adresu moguće je postići optimalne rezultate za svaki projekt povratnog inženjerstva. Na žalost, povratno inženjerstvo je proces i pravi dijelovi kako su proizvedeni nikad ne odgovaraju točno namjeni konstrukcije, pogotovo ako je namjena nepotpuno jasna; uvijek postoje neke varijacije koje se mogu prikazati u inspekcijskom nalazu.

Očite mane kao što su oštećena, slomljena ili istrošena područja na dijelu treba popraviti ali neke druge proizvodne greške stvaraju siva područja. Želi li naručitelj greške u proizvodnji kao što su pomaci ljevačke jezgre, usahline, neispravno skupljena područja, izvitoperenu formu, ožiljke neispravne podjelne linije ili ulijevnog sustava i izbacivača? Da li je zrcaljenje jedne strane dijela koji je očito zamišljen simetrično dovoljno precizno? Ili se zbog tehnoloških grešaka treba svaku stranu posebno replicirati kako bi se preciznije napravio model već proizvedenog dijela

Često se skenira cjelokupni simetrični dio kako bi se utvrdila ravnina simetrije poklapanjem zrcalnih slika obje polovice. Međutim, ovaj postupak zna pokazati da je izmjereni dio daleko od simetrije zamišljene na originalnom CAD dokumentu. Treba li uvrstiti izmjene arhitekture dijela zbog ovog?

Naručitelji često znaju što žele postići ali ne i kakav tip modela je najbolji da to i postignu. Neki inženjeri još uvijek su navikli raditi s 2D nacrtima, i papirnatima i digitalnim.

Usluga povratnog inženjerstva
Nekad je jasno pretpostaviti što nedostaje, npr. vrh stošca

Međutim, nacrti izrazito često sadrže konfliktne informacije: dimenzije koje se ne poklapaju, linije koje su višak ili ne stoje na pravom mjestu, zone 3D formi koje su nedovoljno opisane itd.

Kad se radi 3D CAD datoteka iz pravog dijela, svaka dimenzija se modelira na osnovu prave izmjerene vrijednosti tako da se informacije sigurno poklapaju. Programska rješenja koja se koriste u svijetu 3D tehnologija vrlo su sofisticirana i greške na prikazu različitih pogleda gotovo da se i ne događaju.

Ako naručitelj ne izrazi jasno svoje potrebe i želje, može se na temelju iskustva pretpostaviti koja područja modela je bolje ostaviti točno prema snimljenim podacima a koja je bolje popraviti da bi odražavali zahtjeve konstrukcije. Na jednostavnim oblicima kao što su planarne plohe i ravni bridovi ovo nije teško napraviti (vidi sliku: “konstrukcija kaže kocka stranice 10 mm”). Ako je kocka zamišljena da ima stranicu od 10 mm a snimljeno je 10,1 mm, nije teško popraviti grešku. Može se i pretpostaviti da stranice moraju biti paralelne i okomite jedna na drugu.

Usluga povratnog inženjerstva
Konstrukcija kaže kocka stranice 10 mm

Trebate uslugu povratnog inženjerstva?