Najbrži put od skeniranja do CAD modela​

Geomagic Design X
Vrhunska kompatibilnost

Geomagic Design X je programski paket za povratno inženjerstvo koji kombinira CAD konstrukciju s 3D skeniranim podatcima kako bi stvorili parametrizirane oblike kompatibilne s Vašim redovnim CAD alatom. 

To omogućava:

  • Stvaranje history-based CAD modela kroz hijerarhiju parametriziranih oblika
  • Modele je moguće pretvoriti u nativne MCAD formate za SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA i druge
  • Obradu oblaka točaka, poligonizirane mreže, površina i volumena, sve u jednoj aplikaciji
Pogledajte kako radi
Korisni i upotrebljivi podaci

Geomagic Design X čini skenirane 3D podatke korisnijima i upotrebljivijima.
Svi 3D skeneri kao rezultat skeniranja daju oblak točaka ili poligoniziranu mrežu, koji često nisu pretjerano upotrebljivi korisnicima naviklima na prave CAD oblike. Upravo tu Design X pomaže u povezivanju ova dva različita pristupa istoj temi i omogućava CAD korisnicima da na temelju skeniranih podataka stvore upotrebljive modele.

Najbrži način pretvaranja sirovog skena u CAD model

Design X pristup je jedan od najbržih i najtočnijih načina da se iz sirovih podataka nastalih 3D skeniranjem dobiju stvarni parametrizirani 3D modeli. Design X štedi vrijeme rada u odnosu na korištenje klasičnih CAD alata za povratno inženjerstvo.

Jednostavan za učenje

Ako radite sa standardnim CAD alatima možete početi koristiti Design X trenutno – ovo je omogućeno zbog logike rada koja je preuzeta iz samih CAD alata. Koristi se poznatim funkcijama, a preskače radne procese koji se tiču sporog postupka uređivanja poligona i površina.

3 x
brže do CAD modela
1
CAD eksport formata
1 +
korisnika

Ubrzajte povratno inženjerstvo uz Geomagic Design X.