novosti

Projekt “Pogonski kotač za romobil s akomulatorom kinetičke energije”

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „Pogonski kotač za romobil s akomulatorom kinetičke energije“ koji provodi poduzeće Izit d.o.o. financiran je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“ u sklopu Poziva „Inovacije u S3 područjima“.

Opis projekta:

U okviru projekta IZIT d.o.o., planira ulaganje u inovacije procesa i organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije novog inovativnog proizvoda POGONSKI KOTAČ ZA ROMOBIL S AKOMULATOROM KINETIČKE ENERGIJE, na ciljana tržišta HR, Regije, EU i globalno tržište (SAD). Aktivnosti u okviru ovog projekta uključuju ulaganje u strojeve i opremu u cilju jačanja kapaciteta Prijavitelja isključivo u svrhu provedbe aktivnosti inovacije procesa i inovacije organizacije poslovanja, aktivnosti inovacija procesa i organizacije poslovanja u svrhu komercijalizacije inovativnih novih proizvoda, te ulaganje u pomoćne aktivnosti za inovacije i marketinške aktivnosti.

Elementi projekta:

 • Element 1 – Ulaganje u nabavu strojeva i opreme
 • Element 2 – Aktivnosti inovacija procesa
 • Element 3 – Aktivnosti inovacije organizacije poslovanja
 • Element 4 – Aktivnosti komercijalizacije inovativnih proizvoda na globalnom tržištu
 • Element 5 – Aktivnost upravljanja projektom
 • Element 6 – Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

Cilj poziva:

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Rezultati projekta:

 • Nabavljeni i instalirani strojevi, oprema, alati i uređaji, te web design i marketinška platforma, djelatnici obučeni za rad na novim strojevima, opremi, alatima i uređajima
 • Implementirane inovacije procesa proizvodnje, logistike i marketinga – nova organizacija i optimizacija navedenih poslovnih procesa
 • Implementirane inovacije organizacije poslovanja, uspostavljena nova organizacijska struktura – Odjel za zelena osobna vozila, implementiran sustav upravljanja učinkovitošću
 • Izvršene aktivnosti komercijalizacije novih proizvoda te ostvaren proboj na ciljana EU i globalno tržište
 • Projekt uspješno proveden u okviru planiranog proračuna i planiranog vremenskog okvira
 • Projekt je kvalitetno promoviran u javnosti te su dionici informirani o koristima provedbe projekta i potpori EU za financiranju projektau

Kod projekta: KK.03.2.2.06.0164
Ukupna vrijednost projekta: 3.154.403,11 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 2.578.402,32 HRK
Sufinanciranje EU: 1.296.763,65 HRK
Razdoblje provedbe projekta: Od 01. lipnja 2020. do 01. prosinca 2022.

Više informacija:

info@izit.hr
+385 1 366 70 29
www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/