novosti

Projekt “Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva”

navedenog planirana uspostava vlastite proizvodnje i komercijalizacija novo razvijenih proizvoda. Realizacija projekta će doprinijeti rastu i razvoju te dugoročnoj održivost poslovanja Prijavitelja i Partnera, jačanju istraživačkog i inovacijskog kapaciteta, jačanju sposobnosti proizvodnje proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog potencijala internacionalizacije, te jačanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti i njihovom kvalitetnom pozicioniranju na ciljanim tržištima.

Elementi projekta:
·       Element 1 – Industrijsko istraživanje
·       Element 2 –  Eksperimentalni razvoj
·       Element 3 – Izrada studije isplativosti
·       Element 4 – Nabava opreme i uređaja
·       Element 5 – Upravljanje projektom
·       Element 6 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Specifični ciljevi projekta „BIORAZGRADIVI IMPLANTATI ZA INŽENJERSTVO KOŠTANOG TKIVA“ su:
SC.1. Razvoj novog inovativnog proizvoda INDIVIDUALIZIRANE BIORAZGRADIVE AUGMENTACIJSKE MREŽICE (IBAM), kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija, u okviru provedbe suradničkog istraživanja TOPOMATIKA doo i IZIT doo te Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.
SC.2. Jačanje istraživačkih kapaciteta TOPOMATIKA i IZIT, kao poduzeća, te Stomatološkog fakulteta, kao istraživačke organizacije, te poticanje njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IRI aktivnosti prema prioritetima definiranim u S3. Postizanje navedenih specifičnih ciljeva (svrhe) projekta doprinijeti će pametnom i održivom razvoju i unapređenju međunarodne konkurentnosti RH ulaganjem u IRI, jačanjem kapaciteta i suradnje poslovnog sektora i istraživačkih organizacija, te ciljanim ulaganjima u IRI aktivnosti prema prioritetima definiranim u okviru S3.

Rezultati projekta:
·       Dokazana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept Projekta
·       Rezultat istraživanja i razvoja će biti inovativni novi proizvod – Individualizirana biorazgradiva augmentacijska mrežica (IBAM) kao proizvod nov za globalno tržište
·       Izrađena Studija izvedivosti
·       Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni poslovnoj i stručnoj javnosti
·       Unapređeni istraživački kapaciteti TOPOMATIKA doo i IZIT doo, kao Poduzetnika, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, kao istraživačke organizacije, te uspostavljena učinkovita suradnja u provedbi IRI aktivnosti
·       Zaposleno 5 novih zaposlenika
 
Ukupna vrijednost projekta: 10.328.056,61 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01. kolovoza 2020. do 01. kolovoza 2023.
Više informacija:
info@izit.hr
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/
https://razvoj.gov.hr/