novosti

Novi materijal za aditivnu proizvodnju FDM tehnologijom – ANTERO 800NA

Novi materijal za aditivnu proizvodnju FDM tehnologijom pomiče granice 3D printa. Tvrtka Stratasys ponudila je svojim korisnicima novi materijal ANTERO 800NA otporan na kemikalije i visoke temperature. Omogućava avionskoj industriji i proizvođačima vozila visokih performansi direktnu digitalnu proizvodnju.

PEKK materijal koji koriste 3D printeri FDM (fused deposition modeling) tehnologije omogućuju određene  prednosti za veliki broj proizvođača, uključujući izradu lakših dijelova, manju količinu dijelova na skladištu i veću profitabilnost.

Vrhunska otpornost na kemikalije

ANTERO 800NA nadmašuje druge termoplaste visokih performanse svojim vrhunskim kemijskim svojstvima i iznimno malim isparavanjima. Osim toga materijal posjeduje visoku otpornost na temperaturu i otpornost na habanje.

Njegova vrhunska otpornost na kemikalije znači da se može koristiti za izradu komponenti koje su izložene ugljikovodicima kao što su goriva i maziva. Otporan je i na veliki broj različitih kiselina. Zbog minimalnog isparavanja materijala pogodan je za upotrebu u malim prostorima i osjetljivim okruženjima (npr. sateliti gdje materijal ne smije izaći u vakuum). ANTERO 800NA je osmišljen kako bi se mogao koristiti za izradu komponenti koje se nalaze ispod poklopca motora ili u samom motoru.

S ekonomskog stajališta, korištenjem ANTERO 800NA materijala aditivna proizvodnja ima prednost u odnosu na tradicionalne tehnologije proizvodnje kod izrade manjih serija proizvoda ili proizvoda koji su prilagođeni samo za jednog kupca. Kod konvencionalnih procesa proizvodnje koriste se blokovi PEKK materijala (blokovi su dostupni u točno određenim dimenzijama i oblicima) koji se strojno obrađuju do željenog oblika. Prilikom toga ostaje velika količina neiskorištenog skupocjenog materijala („škarta“), dok sam proces izrade duže traje. Primjenom aditivne proizvodnje moguće je optimizirati težinu i geometriju izrađevine, skraćuje se vrijeme izrade, a količina „škarta“ je neznatna.

Još jedna važna prednost aditivne proizvodnje je proizvodnja komponenti na zahtjev bez potrebe za skladištenjem veće količine materijal za kojeg se ne zna kad će biti iskorišten. Smanjenje troškova zaliha direktno utječe na profitabilnost.

Osim zrakoplovne i automobilske industrije, materijal je pogodan i za izradu gotovih komponenti u naftnoj i plinskoj industriji ili u proizvodnji vrhunskih strojeva.

Za razliku od dijelova izrađenih od PEKK materijala u praškastom obliku, ANTERO 800NA dijelovi izrađeni FDM tehnologijom 3D printanja su izdržljivi i dimenzionalno stabilni kod izrade proizvoda većih dimenzija. Prednost materijala je i isplativost kod izrade manje količine izrađevina.

Prednosti ANTERO 800NA u odnosu na druge materijale za aditivnu proizvodnju:

  • bolje rastezanje u X i Y smjeru što rezultira čvršćim dijelovima
  • konzistentna mehanička svojstva
  • smanjeni troškovi izrade kod proizvodnje manjih serija
  • dimenzionalna stabilnost kod izrade proizvoda velikih dimenzija
  • prednosti korištenja FDM tehnologije 3D printanja kao što su sloboda prilikom dizajna novih proizvoda i lagano rukovanje strojem

ANTERO 800NA je prvi od više predviđenih materijala na bazi PEKK-a koji je izašao na tržište. Za početak će biti moguće 3D printati modele s debljinom sloja od 0.254 mm dok su ostale debljine sloja predviđene za printanje u dogledno vrijeme.

ANTERO 800NA je dostupan za korištenje na 3D printerima Stratasys Fortus 450mc od 01.06.2018. Na stroju Stratasys Fortus 900mc bit će dostupan u četvrtom kvartalu 2018.