Blog

Konstruiranje pomoćnih alata i naprava u GrabCAD programskom riješenju

Konstruiranje pomoćnih alata i naprava ključan je dio proizvodnog procesa. Ako je obavljen neispravno, može imati velik utjecaj na proizvodnju i uspjeh proizvoda na tržištu. Za potrebe proizvodnje konstruiraju se jednostavni alati za pozicioniranje i bušenje kao i kompleksni višedijelni sklopovi za montažu.

Slika 1: Pomoćni alat pomaže u preciznom pozicioniranju U-vijaka kako bi stražnja osovina i U-vijak mogli biti sklopljeni brzo i bez greške
Slika 1: Pomoćni alat pomaže u preciznom pozicioniranju U-vijaka kako bi stražnja osovina i U-vijak mogli biti sklopljeni brzo i bez greške

Neovisno o tipu i primjeni alata, inženjeri moraju pronaći balans između cijene, vremena pripreme i učinkovitosti alata bez povećanja cijene za krajnjeg korisnika. Jedan od pristupa koji je se pokazao kao dobro rješenje za navedene izazove je implementacija aditivne proizvodnje. Za razliku od konvencionalnih metoda proizvodnje, aditivna proizvodnja omogućava izradu komada kompleksne geometrije bez utjecaja na porast cijene ili povećanja vremena izrade.

Saznajte kako aditivna tehnologija može promijeniti lanac opskrbe rezervnim dijelovima!

Novo rješenje za konstruiranje pomoćnih alata – softver GrabCAD

Aditivna proizvodnja koristi drugačiji pristup konstruiranju, proizvodnji i validaciji u odnosu na konvencionalne metode proizvodnje. Konstruiranje za aditivnu proizvodnju ključno je u smanjivanju cijene i vremena za pripremu bez smanjenja učinkovitosti proizvedenih alata. Proces izrade alata, od računalnog 3D modela do proizvodnje, najčešće je složen zbog ograničenja softvera koji se koristi za konstruiranje. Novo rješenje na tržištu je softver GrabCAD s dodanim modulom za konstruiranje pomoćnih alata i naprava. Novi napredni softver, za konstruiranje alata i naprava koji će se izrađivati pomoću 3D printera FDM tehnologije (fused deposition modeling), omogućava korisniku lak način za postizanje individualnih zahtjeva svakog dijela alata. Softver omogućava prilagođavanje čvrstoće pojedine zone alata, krutosti i ispune tijela, kao i prilagodbu pojedinih površina dijela.

Slika 2:
1. Tijelo je pripremljeno s punom ispunom za dodatnu izdržljivost.
2. Tijelo je pripremljeno s punom ispunom za rupu koja će u naknadnoj obradi biti dodana.
3. Površina je zadebljana za povećanu izdržljivost kroz tisuće ciklusa.
4. Tijelo alata je pripremljeno s niskom gustoćom ispune i zadebljanim stijenkama kako bi bilo lagano, ali i zadržalo mehaničku čvrstoću.

Po prvi put, inženjeri imaju funkcionalnu kontrolu nad dijelom kojeg konstruiraju. Korisnici sada mogu lokalno dodati debljinu izabranim površinama koje trebaju ojačanja i imaju različite specifične gustoće, debljine stijenke i vrste ispune.

Ova mogućnost je korisna u situacijama gdje dio alata zahtjeva unutarnje ojačanje ili jaču stijenku, bez potrebe da se primjenjuju pojačani parametri na cijeli alat. Na ovaj način smanjuje se vrijeme proizvodnje alata, težina alata i potrošnja materijala.