novosti

4. kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZ-a

4. kongres HDSP

U Opatiji se 2. i 3. lipnja 2017. održao 4. kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku HLZ-a gdje je direktor tvrtke g. Amir Šećerkadić održao kratko predavanje na temu 3D printanje u dentalnoj medicini.

Osim samog pedavanja prisutn su imali mogućnost razgledati jedan od uređaja, Stratasys Objet 30, koji je bio izložen u atriju kongresne dvorane.