Medicina Primjeri iz prakse
Naprava za simulaciju šivanja vena na rukama

3D modeliranje – naprava za simulaciju šivanja vena na rukama

3D modeliranje svoju svrhu ima u mnogim zanimljivim projektima. U rujnu 2015. godine doktor Jose Varas Fuenzalida obratio nam se sa zanimljivim projektom. Naime, dr. Fuenzalida je specijalist dječje kirurgije i specijalizant plastične kirurgije te često svoja znanja prezentira na seminarima diljem Europe. Jedna od vježbi koju dr. Fuenzalida prezentira je šivanje vena nakon ozljede prstiju na ruci. Za potrebe vježbe dr. Fuenzalida dao je izraditi model ruke od silikona. Kod takvog modela bio je problem napraviti otvore na prstima koji simuliraju rane te se kroz otvore vrši šivanje dok su vene simulirane plastičnim cijevima. Ovakav model nije dao željene rezultate.

Slika silikonskog modela s mjerama
Slika silikonskog modela s mjerama

Proces modeliranja nove ruke započeli smo skeniranjem postojećeg silikonskog modela. Optička mjerenja provela je tvrtka Topomatika uređajima ATOS CORE njemačkog proizvođača GOM mbH.

sken ruka
Skenirani silikonski model ruke

Zbog grubih površina bilo je potrebno očistiti sken od velikog broja grešaka da bi se dobio idealan CAD model pogodan za daljnju obradu.

Ruka CAD
CAD model ruke

Na palacu i kažiprstu izradili smo kanale u koje se stavljaju umjetne vene te otvore kroz koje se vene šivaju. Model je isprintan 3D printerom tvrtke Stratasys, Objet30 Orthodesk, polijet tehnologijom. Materijal koji ovaj 3D printer koristi simulira boju kože pa nije bilo potrebe za bojanjem.

Ruka s postoljem
Ruka s postoljem

Osim ruke bilo je potrebno konstruirati postolje koje će omogućiti različite položaje ruke. Na model su dodana dva cilindrična elementa koji su omogućili okretanje ruke oko osi uležištenja. Postolje je isprintano FDM tehnologijom na printeru Stratasys Dimension Elite.