Maketarstvo Primjeri iz prakse
Maketarstvo - brza izrada prototipova

Brza izrada prototipova – maketarstvo

Brza izrada prototipova i tehnologije koje to prate primjenjive su u maketarstvu te postaju sve zastupljenije, kao što ćemo prikazati sljedećim primjerom.


IZIT je preuzeo izradu makete samonapajajuće stanice za odašiljače mobilnih operatera. Naručitelj posla je bio Končar Institut koji je razvio stanicu, a maketa im je trebala u prezentacijske svrhe.

Isprintani djelovi makete
Isprintani djelovi makete

Poslu smo pristupili kombinacijom klasičnih maketarskih metoda i 3D printa. Klasični dio izradio je Rikard Blažićko dipl. ing. član ULPUH-a i samostalni umjetnik.

S obzirom na to da bi cijena izrade makete 3D printom bila daleko previsoka da bi bila ekonomski isplativa, svi veći dijelovi makete su izrađeni od pleksi panela te poboljšani na način da smo isprintali sve komplicirane dijelove geometrije i lijepe detalje. Maketa se sastojala od kontrolne kućice, dvije vjetroelektrane, solarnih panela te repetitorskog stupa. Vjetroelektrane su kompletno računalno dizajnirane i napravljene su kao rotirajuće, odnosno Maketa je bila aktivna.

Gotova maketa
Gotova maketa

Maketa je izložena na nizu europskih sajmova i doprinijela je prodaji Končarevog sustava.