novosti

Uspješno proveden EU projekt „Jačanje konkurentnosti implementacijom 3D tehnologija u IZIT d.o.o.“

vrh teksta eu projekt

Tvrtka Izit nakon 6 mjeseci uspješno je provela projekt „Jačanje konkurentnosti implementacijom 3D tehnologija u IZIT d.o.o.“ koji je s provedbom započeo u srpnju 2017. godine. Zahvaljujući bespovratnim sredstvima kojima je projekt sufinanciran u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka je nabavila opremu za unapređenje proizvodnje i proizvodnih usluga. Društvo Izit je provođenjem Elementa projekta 1. (nabava opreme i edukacija djelatnika) osiguralo vlastiti razvoj te pružilo kvalitetniju i proširenu uslugu u segmentu 3D tehnologija. Vidljivost tvrtke i olakšan pristup novim kupcima, ali i vidljivost sufinanciranja projektnih aktivnosti EU sredstvima ostvarena je objavom članaka na web stranici poduzeća te postavljanjem naljepnica na opremu te objavom članka u stručnom regionalnom časopisu (Element projekta V). Kako bi se projekt uspješno proveo, savjetodavnu podršku pružila je tvrtka Speculum d.o.o. u okviru Elementa Upravljanje projektom i administracija. Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu postupaka nabave u sklopu projekta, Izit d.o.o. ostvarit će nadprosječno visoku apsorpciju ugovorenih EU sredstava od 99% koja se očekuje odobrenjem Završnog izvješća o provedbi projekta.

Tvrtka će zaposliti 3 nova djelatnika, ostvariti veću produktivnost i podići konkurentnost što će rezultirati povećanjem prihoda sa domaćeg, ali i sa stranog tržišta. Projekt „Povećanje kapaciteta i jačanje konkurentnost društva Izit d.o.o.“ uspješno je proveden koristeći bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj te poštujući sva pravila Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Rezultati provedbe projekta su sljedeći:

R1 Implementiran FDM 3D printer

R2 Izvršena je edukacija 2 djelatnika za rad sa 3D printerom industrijske kategorije.

R3 Zainteresirana javnost je informirana o početku i završetku provedbe projekta te je iskazana vidljivost kroz objavu članka na web stranici i u stručnom regionalnom časopisu

R4 Izvršene su usluge upravljanja projektom te provedbe postupaka nabave

Nositelj projekta:

Izit d.o.o.

Lokacija projekta:

Fallerovo šetalište 22

Ukupna vrijednost projekta:

414.516,87 kn

Udio bespovratnih sredstava u financiranju projekta:

299.709,99 kn

Razdoblje provedbe projekta:

26.07.2017. – 26.01.2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Amir Šečerkadić

E-mail: amir.secerkadic@gmail.com

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU:

https://strukturnifondovi.hr