novosti

Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke IZIT d.o.o. kroz IKT rješenja“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke IZIT d.o.o. kroz IKT rješenja“ koji provodi poduzeće IZIT d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Opis projekta:

Provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti tvrtke IZIT d.o.o. kroz IKT rješenja“ nastoji se podići razvoj informatičkog društva RH, ojačati konkurentnost i tržišna pozicija tvrtke te povećati prihode od prodaje. Optimiziranjem poslovnih procesa kroz uvođenje hardver i softver rješenja nastoje se zadovoljiti sve veći zahtjevi klijenata, osigurati bolja protočnost informacija, brža isporuka usluga, bolja umreženost svih poslovnih procesa te postaviti osnova za postizanje unapređenja poslovanja. Uvođenjem IKT sustava kojima će se promjene omogućiti potiće se daljni rast i razvoj tvrtke. Povećanjem izvoza sudjeluje se u razvoju nacionalne, regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta.

Elementi projekta:

 • Element 1 – CRM rješenje – sustav upravljanja odnosima s kupcima
 • Element 2 – Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (Multi User)
 • Element 3 – CAD softverski paket (PTC Creo, Floating Licence)
 • Element 4 – CAD sotverski paket (Geomatic Design X, Floating Licence)
 • Element 5 – Edukacija zaposlenika za nova softverska rješenja
 • Element 6 – Hardverska oprema za osiguranje učinkovitosti
 • Element 7 – Upravljanje projektom
 • Element 8 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj je uvesti u tvrtku IZIT d.o.o. rješenja (hardvere i softver) kojima će se optimizirati poslovni procesi te pridonijeti poboljšanju tržišnog položaja tvrtke i povećati prihodi od prodaje.

SC1: Povećanje prihoda od prodaje za 20% u odnosu na 31.12.2017.

SC2: Očuvati 3 postojeća i stvoriti 2 nova radna mjesta.

Rezultati projekta:

 • Porast zapošljavanja: 2
 • Povećani prihod od prodaje: 20%
 • Unaprjeđeni poslovni procesi uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 9
 • Privatna ulaganja: 384.970,01 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 17. prosinac 2018. do 17. prosinac 2019.

Ukupna vrijednost projekta je 806.625,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 406.217,49 HRK.

Više informacija:
+385 1 3667 029

info@izit.hr

www.izit.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://razvoj.gov.hr/