novosti

IZIT potpisao sporazum s Centrom za napredno računanje i modeliranje

Izit je 06.11.2017. potpisao sporazum s Centrom za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci o znanstvenoj i stručnoj suradnji.

Centar i IZIT d.o.o., u cilju ostvarenja dugoročne suradnje na osuvremenjivanju i unapređenju znanstvenoistraživačkog i stručnog rada kroz međusobnu suradnju u djelatnostima u kojima se nadopunjuju, sklapanjem ovog Sporazuma potvrđuju potrebu i spremnost za stručnu, znanstvenu i tehničku suradnju, a u svrhu razvoja novih istraživačkih pristupa, metoda i tehnika za računanje i modeliranje.

Zajednička suradnja obuhvaća:

  • razvoj novih istraživačkih pristupa te primjenu postojećih metoda i tehnika za računanje i modeliranje;
  • uzajamnu razmjenu znanja i unapređenje istraživačkog rada;
  • poticanje zajedničkih inicijativa istraživanja te objavljivanje i promicanje rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja;
  • objavljivanje stručnih i znanstvenih radova koji proizlaze iz predmetne suradnje te prezentaciju tih radova putem sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu;
  • suradnju na pripremi i podnošenju prijava na natječaje javnih i privatnih investitora u Republici Hrvatskoj za dodjelu sredstava kojima se financiraju troškovi znanstvenih i stručnih projekata;
  • organizaciju zajedničkih simpozija, skupova i radionica;
  • zajedničke javne istupe u cilju širenja znanstvenih spoznaja vezanih uz realizaciju suradnje, kao i jačanja društvenog utjecaja djelatnosti te promicanja znanosti i struke, te
  • druge oblike suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa.