Blog

3D printer J750 Digital Anatomy – 4 stvari koje bi ste trebali znati

1. Možete naručiti djelove izrađene na ovom uređaju izravno sa „Stratasys Direct Manufacturing“ platforme!

Stratasys Direct sad nudi 3D printer J750 Digital Anatomy kao moguću opciju za izradu Vaših modela. Kako bi ste započeli proizvodnju kontaktirajte inženjera u Stratasys Direct Manufacturing i recite mu da ste zainteresirani za djelove izrađene na J750 Digital Anatomy uređaju. Nakon zaprimanja Vaše narudžbe biti će te spojeni sa stručnjakom za medicinsku primjenu uređaja koji će odlučiti koje je optimalno rješenje za Vaš problem. Također nudimo i razradu medicinskih naprava, čak ukoliko nemate 3D datoteku.

2. Koji materijali su dostupni za izradu na J750 Digital Anatomy?

3D printer J750 Digital Anatomy može istovremeno koristiti do 6 materijala s jednim potpornim materijalom:

  • BoneMatrix™
  • GelMatrix™
  •  TissueMatrix™
  • Agilus30 Clear
  • Vero Pure White
  • Vero Magenta
  • Support 706

Miješanjem ovih materijala u raznim omjerima dopušta nam oponašanje bilo koje anatomije. Tajna našeg uspjeha skriva se u „Matrix“ materijalima: Gel, Kost i Tkivo. Jedinstvena svojstva ovih materijala dopušta nam stvaranje veoma mekih tkiva i iznimno čvrstih kosti. Možete pogledati detaljne informacije u našem Vodiču za Izradu Naprednih Medicinskih Modela. Sigurno ste se zapitali: Koja su svojstva ovih materijala? Kako bi smo odgovorili na ovo pitanje, važno je prvo objasniti: Kako uopće ovi printeri rade?

3. Kako 3D printer Stratasys J750 Digital Anatomy radi?

Najvažnija značajka ovih uređaja je način taloženja materijala.

3D printanje je jednistveno zbog svojih širokih mogućnosti izrade raznih geometrija. Ograničavajući faktor najčešće je kontrola nad samim procesom 3D printa. Programi koji služe pripremi 3D printa najčešće nisu osmišljeni kako bi simulirali ljudsku anatomiju. Ako želimo reproducirati patološku anatomiju pacijenta sa funkcionalnim rezultatima, ubrzo bi smo naišli na prepreke. Visoke cijene izrade, dugo vrijeme čekanja i potreba za nekoliko stručnjaka su samo od nekih izazova na koje bi ste naišli. Koristeći implicitne matematičke modele i 3d piksele – Voxele – naš programski paket može riješiti sve probleme u izradi ljudske anatomije. Proizvodi će biti vjerna reprodukcija anatomije sa svim mehaničkim svojstvima živog tkiva.

Ovom tehnikom možemo uspješno 3D printati sve potrebno iz jedne .stl datoteke. Za ovaj primjer koristiti ćemo uzorak sa Thingiversa od korisnika katanakzi: https://www.thingiverse.com/thing:4004365. Kako bismo što bolje objasnili principe funkcioniranja našeg uređaja, prvo pogledajmo anatomiju.

Bone infographic.

Kako uopće definirati materijale koji će vjerno reporoducirati ovu složenu situaciju?

Ako proučimo anatomiju, vidjeti će te da središte kosti se sastoji od moždine koja je omeđena čvrstom kosti. Ukoliko pogledate prema proksimalnom djelu, možete vidjeti trabekularne strukture u unutrašnjosti kosti. To postavlja pitanje: Kako uopće definirati materijale koji će vjerno reporoducirati ovu složenu situaciju?

U snimci ekrana ispod zadali smo materijal iz porodice muskuloskeletalnog sustava, elementa „Duge kosti“ i tip smo odabrali „Typical – Femur, Tibia…“ u GrabCAD Print programskom paketu. Os kosti smo prilagodili kako bi odgovarala duljini cijelog femura.

J750 Digital Anatomy screen capture.

Plava ploha predstavlja proksimalni kraj, a zelena distalni kraj kosti. Zelena ploha je udaljena kako bi naš model pravilno pretpostavio unutarnju strukturu kosti. Pomoću zadanih parametara odrediti će gdje se nalaze strukture koje sačinjavaju kost i prijelaze između raznih struktura. U slici ispod možemo vidjeti kako izgleda kad ne označimo točno oblik kosti. Naš matematički model rekreira distalnu strukturu kosti na ravnini presjeka.

Ako pregledamo anatomiju femura, primjetiti ćemo razne boje u „TOP SLICE VIEW“. Vanjski obrub definiran je tankom plavom linijom, zatim bijeli dio tvrde kosti, te mješavinu žute i bijele boje kako ulazimo u sredinu kosti. Softver koristi postavke koje smo zadali u suradnji s matematičkim funkcijama kako bi odlučio kako izgraditi kost. Svaka boja u ovom zapisu predstavlja poseban materijal. Implicitna matematička polja nam dopuštaju da lako i brzo reproduciramo bilo koju anatoiju s visokom dozom točnosti. S takvim načinom izrade ne možemo lako definirati svojstva materijala. Umjesto jednostavne definicije, odlučili smo definirati naš materijal u usporedbi sa stvarnim živim tkivom pomoću opširnih testiranja i ispitivanja. Ukoliko Vas interesira kako se ponašaju naši materijali u odnosu na realne primjere, obratite se Stratasys timu za zdravstvo na Stratasys.com/medical.

4. Što učiniti ako imam dodatna pitanja?

Naš tim je spreman pomoći Vam u području medicine! Ponosimo se opširnim iskustvom koje smo stekli u ovom području i rado ćemo Vam pomoći iskoristi to znanje kako bi ste točno odabrali sve što Vam je potrebno. Imamo širok opseg tehnologija (PolyJet, FDM, RPS, P3 i SAF) unutar kojih imamo široku paletu proizvoda koji zasigurno mogu ispuniti sve Vaše zahtjeve. Također imamo mnogo pogona koji mogu izraditi Vašu ideju konvencionalnim ili suvremenim metodama kroz Stratasys Direct Manufacturing.

Možete pogledati što grupacije unutar ove industrije rade kako bi unaprijedile uporabu 3D printera u proizvodnji medicinske opreme i naprava: